×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

តើអ្នកអាចបង់ប្រាក់ឱ្យខ្ញុំបានទេ?

ទេជម្រើសនេះមិនមាននៅលើ Rent a Car Club ព្រោះការទូទាត់ទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើឡើងតាមអ៊ិនធរណេត (ដោយប្រើតែឥណទាន) ដើម្បីទូទាត់ទឹកប្រាក់របស់វាត្រឹមត្រូវ។

ការទូទាត់នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែតរបស់យើងក៏ធានាផងដែរថារថយន្តនេះត្រូវបានធានាយ៉ាងពេញលេញក្នុងអំឡុងពេលជួល។ បើគ្មាននេះការកក់របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបានធ្វើតាមរយៈវេទិការបស់យើងទេ។ ដូច្នេះរថយន្តនេះនឹងមិនត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយ Rent a Car Club ទេហើយក្នុងករណីមានការខូចខាតឬខូចខាត Rent a Car Club មិនអាចផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងនិងជំនួយក៏មិនអាចប្រើជំនួយតាមចិញ្ចើមផ្លូវរបស់យើងបានទេ។

ការដាក់កម្រិតវិធីសាស្ត្រទូទាត់ទៅនឹងតែកាតឥណទានគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពរបស់យើង។ នៅពេលអ្នកជួលបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតកាតរបស់ពួកគេវាអាចឱ្យយើងគិតថ្លៃលើការលុបចោលការបង់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងសម្អាតនិងការបង់ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងក្នុងករណីចាំបាច់។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report