×
×

Bantuan Penyokong

Bolehkah saya membuat pembayaran dengan wang tunai?

Tidak, opsyen ini tidak tersedia pada Rent a Car Club  kerana semua pembayaran mesti dilakukan secara dalam talian menggunakan hanya kad kredit (kad debit atau wang tunai tidak dibenarkan) ini untuk keselamatan pemilik kereta.

Membuat pembayaran di platform kami dalam talian juga memastikan bahawa kereta tersebut diinsuranskan sepenuhnya semasa tempoh sewa. Tanpa ini, tempahan anda tidak akan dianggap sebagai dilakukan melalui platform kami. Oleh itu, kereta tidak akan diinsuranskan oleh Rent a Car Club .

Cari Kereta

Cari penyewaan kereta yang sempurna di Bangkok atau di mana sahaja di Thailand.

Bug Report