×
×

Bantuan Pemilik Kereta

Adakah anda menerima kenderaan yang dipajak atau tertakluk kepada perjanjian kewangan?

Kenderaan yang disewa dalam kontrak jangka panjang (dipajak) boleh dilindungi, dengan syarat anda adalah penjaga terdaftar dalam perjanjian pajakan dan kontrak membenarkan anda mengupah kereta anda.

Kami mengesyorkan agar anda menyemak semula butir-butir dokumen pajakan atau pembiayaan anda untuk mengesahkan jika tidak ada sekatan untuk menyewanya melalui pasaran perkongsian kereta.

Bug Report