×
×

ជំនួយអ្នកជួល

នៅពេលកាតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគិតថ្លៃ?

នៅពេលដែលអ្នកកក់នៅលើ Rent a Car Club និងបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតនៃការបង់ប្រាក់របស់អ្នកចំនួនទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានគិតថ្លៃបន្ទាប់ពីម្ចាស់រថយន្តបានយល់ព្រមលើការជួលរបស់អ្នក (លុះត្រាតែវាជាការកក់ភ្លាមៗបន្ទាប់មកវាត្រូវបានគិតភ្លាមៗហើយការកក់របស់អ្នកត្រូវបានអនុម័ត) ។ យើងទទួលយកតែប័ណ្ណឥណទាន (យើងមិនទទួលយកកាតបង់ប្រាក់ជាមុនកាតឥណពន្ធរឺសាច់ប្រាក់ទេ) ។

ប្រសិនបើអ្នកបោះបង់ចោលការកក់បន្ទាប់ពីបានបង់ប្រាក់រួចហើយបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានធ្វើឱ្យមានសុពលភាពដោយ Rent a Car Club ចំនួនទឹកប្រាក់អាចចំណាយពេលពី 5 ទៅ 10 ថ្ងៃដើម្បីសងវិញ។

សូមជ្រាបថាថ្លៃការលុបចោលអាចនឹងត្រូវបានអនុវត្តហើយការសងប្រាក់អាចជាផ្នែកមួយក្នុងករណីនេះសូមមើលល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការបង់ថ្លៃពេញលេញ។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report