×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

តើត្រូវលុបចោលការកក់ជួលរថយន្តយ៉ាងដូចម្តេច?

ក្នុងនាមជាម្ចាស់រថយន្តអ្នកអាចបដិសេធការកក់ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលយកសៀវភៅហើយចង់លុបចោលវាដោយសារមូលហេតុខ្លះអ្នកនឹងត្រូវទាក់ទងមក Rent a Car Club ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការលុបចោលសៀវភៅដែលបានអនុម័ត។

នៅពេលដែលត្រូវបានលុបចោលការកក់វាពិតជាមានផលប៉ះពាល់ដល់បទពិសោធន៍របស់អ្នកជួលដូចកាតរបស់ពួកគេត្រូវបានគិតថ្លៃនៅពេលអ្នកយល់ព្រម។ សម្រាប់ហេតុផលនេះប្រសិនបើអ្នកលុបចោលច្រើនជាង 2 ដងនោះរថយន្តរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានយកចេញពីវេទិការបស់យើង។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report