×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើបញ្ជីឡានរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច Rent a Car Club?

ដើម្បីរាយយានយន្តរបស់អ្នកឡានរបស់អ្នកនឹងត្រូវបំពេញតាមតម្រូវការរបស់យើងដែលរួមបញ្ចូលទាំងគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំដែលមានសុពលភាពបង់ពន្ធសម្រាប់យានយន្តរបស់អ្នក។

សូមចំណាំថារថយន្តចាស់បំផុតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ Viriyah ដើម្បីធានារ៉ាប់រងមានអាយុ 10 ឆ្នាំ។

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមគេហទំព័រ support@rentacarclub.com ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដំបូន្មានណាមួយ។

ដើម្បីរាយយានយន្តរបស់អ្នកអ្នកនឹងត្រូវការផ្គត់ផ្គង់ដូចខាងក្រោម:

  • ឆ្នាំរថយន្តរបស់អ្នកផលិតម៉ូដែលចានលេខនិងម៉ាយល៍។
  • រូបភាពពីខាងក្រៅនិងខាងក្នុងរថយន្តរបស់អ្នក
  • ការពិពណ៌នាអំពីយានយន្តដែលចង្អុលបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសណាមួយដែលរថយន្តមាន។
  • អាសយដ្ឋានសម្រាប់ដាក់ទីតាំងឡានរបស់អ្នកនៅលើផែនទីរបស់យើងដូច្នេះអ្នកជួលអាចដឹងពីកន្លែងដែលពួកគេអាចជ្រើសរើសវា។
  • ពត៌មានលំអិតទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក, ដូច្នេះអ្នកជួលអាចដឹងពីនរណាដែលពួកគេនឹងត្រូវបានជួលពី។
  • គណនីធនាគារដូច្នេះយើងអាចផ្ទេរចំណូលរបស់អ្នកទៅអ្នក។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report