×
×

ជំនួយអ្នកជួល

សម្រាប់រយៈពេលប៉ុន្មានដែលខ្ញុំគួរតែរក្សាកិច្ចសន្យាពីការជួលនេះ?

យើងណែនាំឱ្យរក្សាកិច្ចសន្យាយ៉ាងហោចណាស់ 3 ខែក្នុងករណីដែលម្ចាស់រថយន្តទទួលបានការចតយានយន្តឬការផាកពិន័យល្បឿនដែលទាក់ទងទៅនឹងរយៈពេលជួលហើយយើងអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យណាមួយដែលចាំបាច់។

រករថយន្ត

ស្វែងរកការជួលរថយន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកឬសូម្បីតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃ។

Bug Report