×
×

ជំនួយអ្នកជួល

សម្រាប់រយៈពេលប៉ុន្មានដែលខ្ញុំគួរតែរក្សាកិច្ចសន្យាពីការជួលនេះ?

យើងណែនាំឱ្យរក្សាកិច្ចសន្យាយ៉ាងហោចណាស់ 3 ខែក្នុងករណីដែលម្ចាស់រថយន្តទទួលបានការចតយានយន្តឬការផាកពិន័យល្បឿនដែលទាក់ទងទៅនឹងរយៈពេលជួលហើយយើងអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យណាមួយដែលចាំបាច់។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report