×
×

ជំនួយអ្នកជួល

តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបានប្រាក់កំឡុងពេលជួល?

ក្នុងអំឡុងពេលជួលទាំងមូលអ្នកជួលត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការពិន័យកន្លែងចតរថយន្តប្រសិនបើមាន។

អ្នកត្រូវតែប្រាប់ Rent a Car Club ភ្លាមៗប្រសិនបើអ្នកទទួលពិន័យក្នុងរយៈពេលជួល។ ការផាកពិន័យត្រូវបង់ហើយចំណុចណាមួយត្រូវបានកំណត់ទៅអ្នកបើកបរ។

រថយន្តជាច្រើនដែលបានចុះបញ្ជីនៅលើ Rent a Car Club មានលិខិតអនុញ្ញាតកន្លែងចតរថយន្តរបស់អ្នករស់នៅដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចតដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងឆ្នេរសមរម្យ។

ប្រសិនបើអ្នកមានការសង្ស័យសូមពិនិត្យមើលសេចក្តីពិពណ៌នារថយន្តដោយប្រុងប្រយ័ត្នឬទាក់ទងម្ចាស់រថយន្តដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម។

ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីការពិន័យក្នុងអំឡុងពេលជួលសូមទាក់ទងក្រុមគាំទ្ររបស់យើង។ យើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយអ្នកបើកបរ។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report