×
×

ជំនួយអ្នកជួល

ចុះបើខ្ញុំលើសពីដែនកំណត់ម៉ាក់?

ម្ចាស់រថយន្តកំណត់អតិបរមាសម្រាប់ការធ្វើដំណើរ (ជាធម្មតានៅ 250 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃ) ។ ចាប់តាំងពីម្ចាស់រថយន្តកំណត់ដែនកំណត់ចម្ងាយរបស់គេផ្ទាល់អ្នកត្រូវពិនិត្យមើលថាតើការកំណត់នៅលើទំព័រប្រវត្តិរូបរថយន្តរបស់អ្នកមានកម្រិតប៉ុនណា។ អ្នកក៏អាចចរចារដោយផ្ទាល់ជាមួយម្ចាស់រថយន្តដើម្បីពង្រីកដែនកំណត់របស់អ្នករឺក៏អាចបត់បែនបានជាមួយវា។

ទឹកប្រាក់ម៉ាយល៍ហួសកំណត់ត្រូវចំណាយលើអ្នកជួល 2 បាតក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រ។

អ្នកជួលត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង់ថ្លៃភ្នាល់ក្នុងមួយម៉ាយដែលលើសពីចំនួនម៉ាយដែលបានបញ្ជាក់នៅចុងបញ្ចប់នៃការជួល។ Rent a Car Club លើកទឹកចិត្តឱ្យភាគីទាំងពីរដោះស្រាយសេណារីយ៉ូដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ភ្នាល់ច្រើនពេកដោយខ្លួនឯងនៅឯការត្រួតពិនិត្យ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងករណីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងមិនអាចទាក់ទងបាន។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report