×
×

ជំនួយអ្នកជួល

តើមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាយើងរកឃើញការខូចខាតខ្លះៗចំពោះឡាននៅពេលចេញ?

ក្នុងករណីរថយន្ដត្រូវបានខូចខាតក្នុងអំឡុងពេលជួលអ្នកនឹងត្រូវការ។

មករកការព្រមព្រៀងជាមួយម្ចាស់រថយន្តហើយក៏អាចទំនាក់ទំនងបញ្ហានេះទៅជួលក្លឹបរថយន្តមួយតាមរយៈ Line: @rentacarclub ឬអ៊ីម៉ែលនៅលើ support@rentacarclub.com ដូច្នេះយើងអាចវាយតម្លៃស្ថានភាពនិងទាក់ទងប្រសិនបើចាំបាច់នូវគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងរបស់យើងជាមួយវីវីយ៉ា។

ប្រសិនបើការខូចខាតថ្មីដែលបណ្តាលមកពីអ្នកគឺជាអ្នកជួលនោះអ្នកនឹងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យបង់ប្រាក់បញ្ញើសន្ដិសុខតាមតម្លៃប៉ាន់ស្មាននៃការជួសជុល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះនឹងមិនខ្ពស់ជាងតម្លៃអតិបរមានៃចំនួនលើស 3000 បាតទេ។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report