×
×

ជំនួយអ្នកជួល

តើថ្លៃឈ្នួលគឺជាអ្វី?

Rent a Car Club មិនគិតថ្លៃដល់អ្នកជួលទេនូវថ្លៃឈ្នួលសម្រាប់រថយន្តដែលបានកក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតរបស់យើង។

យើងគិតប្រាក់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធរថយន្ត 20% នៃតម្លៃសរុបនៃការជួលដោយមិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនឬការធានារ៉ាប់រងឡើយ។

ថ្លៃរថយន្តម្ចាស់រថយន្តនេះជួយយើងក្នុងការចំណាយលើការផ្ទៀងផ្ទាត់អាជ្ញាប័ណ្ណនិងជំនួយផ្លូវសម្រាប់អ្នកបើកបរ។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report