×
×

ជំនួយអ្នកជួល

តើមានការធានារ៉ាប់រងលើសឬដាក់ប្រាក់ដែលខ្ញុំត្រូវបង់?

មិនមានប្រាក់កក់សុវត្ថិភាពដែលត្រូវការពេលជួលរថយន្តតាមរយះ Rent a Car Club នេះមានន័យថាតម្លៃដែលអ្នកត្រូវបង់គឺសម្រាប់តែការជួលរថយន្តនិងការធានារ៉ាប់រងប៉ុណ្ណោះ។

ក្នុងករណីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ Viriyah Insurance (ថៃឡង់ដ៍ធំបំផុតនិងធំជាងគេនៅប្រទេសថៃ) គិតតែប៉ុណ្ណោះគិតប្រាក់ 3 ពាន់បាត។

រករថយន្ត

ស្វែងរកការជួលរថយន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកឬសូម្បីតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃ។

Bug Report