×
×

ជំនួយអ្នកជួល

តើការជក់បារីត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងរថយន្តដែរឬទេ?

គោលនយោបាយនៃការជក់បារីគឺអាស្រ័យលើម្ចាស់រថយន្ត។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលថាតើពួកគេអនុញ្ញាតឬមិនអានដោយអានទម្រង់រថយន្ត។ អ្នកក៏អាចពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្ញើសារទៅម្ចាស់ឡានបានដែរ។

ប្រសិនបើវាជារថយន្តដែលមិនជក់បារីហើយអ្នកជក់បារីនៅក្នុងឡាននោះមានថ្លៃបន្ថែមដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រលក្ខខណ្ឌរបស់យើង។

រករថយន្ត

ស្វែងរកការជួលរថយន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកឬសូម្បីតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃ។

Bug Report