×
×

ជំនួយអ្នកជួល

តើអ្នកណាត្រូវចំណាយសម្រាប់ឥន្ធនៈ?

នៅពេលពិនិត្យអ្នកនឹងឆ្លងកាត់កិច្ចព្រមព្រៀងជួលជាមួយម្ចាស់រថយន្ត។ អ្នកត្រូវពិនិត្យមើលទីតាំងរបស់សន្ទះប្រេងហើយសម្គាល់វានៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង។ នៅពេលដែលអ្នកត្រលប់មកយានជំនិះវិញអ្នកនឹងត្រូវធ្វើឱ្យប្រាកដថាត្រូវប្រគល់វាទៅក្នុងបរិមាណប្រេងដដែលដូចដែលអ្នកបានទទួល។

តម្លៃជួលមិនរាប់បញ្ចូលការប្រើប្រាស់ប្រេងទេហើយគោលនយោបាយរបស់យើងគឺត្រូវបញ្ចូលឡើងវិញច្រើនតាមដែលអ្នកបានប្រើ។ ជាធម្មតាវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យរង្វាស់ជាមួយធុងពេញលេញមួយ។ វាអាចទៅរួចសំរាប់ម្ចាស់និងអ្នកជួលយល់ព្រមលើចំនួនសំណងប្រសិនបើធុងមិនត្រូវបានបញ្ចូលឡើងវិញ។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report