×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

តើអ្នកធ្វើជាអ្នកបើកបរ?

អ្នកគ្រប់គ្នាដែលចង់ជួលរថយន្តតាមរយៈ Rent a Car Club ត្រូវតែផ្តល់នូវព័ត៌មានដូចខាងក្រោម:

  • ត្រូវមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវ
  • មិនមានល្បឿនលឿនឬផឹកស្រាក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំ។
  • មានគ្រោះថ្នាក់លើសពី 2 ដងក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។
  • ឈ្មោះពេញ, រូបភាពទម្រង់, ទូរស័ព្ទនិងអាសយដ្ឋាន។
  • ព័ត៌មានទូទាត់ត្រឹមត្រូវ។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report