×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

តើការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំចុះបញ្ជីឡានរបស់ខ្ញុំ Rent a Car Club?

នៅពេលដែលអ្នកចុះបញ្ជីរថយន្តរបស់អ្នកនៅ Rent a Car Club មានចំនួនខ្លីនៃអ្វីដែលយើងត្រូវការអ្នកដើម្បីថែរក្សា:

  • ត្រូវមានតម្លាភាពនិងភាពស្មោះត្រង់នៅពេលដែលរៀបរាប់អំពីរថយន្តរបស់អ្នក។ ផ្ទុករូបពិតប្រាកដពីឡានរបស់អ្នក។ កុំប្រើ Google ឬរូបភាពស្តុក។ ផងដែរខណៈដែលយើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកពណ៌នាអំពីរថយន្តរបស់អ្នករួមទាំងចំណុចល្អ ៗ របស់វាផងដែរចូរឱ្យមនុស្សដឹងថាមានបញ្ហាតូចតាចដែលពួកគេគួរតែដឹងពីឧទាហរណ៍ប្រសិនបើទ្វារត្រូវការការរុញបន្ថែមទៀតដើម្បីរឹតតែរឹតតែរន្ធរ កំពុងធ្វើការ។ ល។
  • ពិនិត្យមើលសំបកកង់របស់អ្នកនិងទឹករំអិលជាប្រចាំ។
  • •ដាក់ក្នុងឡានឱ្យស្អាតស្អំនិងមានសណ្តាប់ធ្នាប់ដល់អ្នកជួល។ ផ្តល់រថយន្តនៅពេលអ្នករំពឹងថាវានឹងត្រលប់មកអ្នកវិញបន្ទាប់ពី។ នេះក៏នឹងជួយអ្នកក្នុងការទទួលបានការវិនិច្ឆ័យដ៏អស្ចារ្យនិងបង្កើនឱកាសរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានសំណើបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការកក់។
  • •ដាក់ក្នុងឡានឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នូវប្រេងឥន្ធនៈយ៉ាងហោចណាស់ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមាដូច្នេះអ្នកជួលអាចទៅដល់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈដែលនៅជិតបំផុត។
  • •តែងតែមានភាពទៀងទាត់សម្រាប់ការរើសយកនិងការទម្លាក់រថយន្ត។ នេះក៏ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកជួលផងដែរ។
  • •គោរពតាមការកក់ដែលអ្នកបានយល់ព្រម។ ការបង្ហាញគ្មានត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហាដ៏ធំមួយនៅ Rent a Car Club ហើយអ្នកអាចនឹងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យបង់ថ្លៃបន្ថែម។
  • •ត្រូវមានការគោរពនិងស្មោះត្រង់នៅពេលចាកចេញពីការត្រួតពិនិត្យឬមតិយោបល់។

бћљбћЂбћљбћђбћбћбџбћЏ

бћџбџбћњбџбћбћљбћЂбћЂбћбћљбћбћЅбћбћљбћђбћбћбџбћЏбћЉбџЏбћбџбћўбћҐбћЏбћЃбџбћбџбџбћбџбћЂбџбћбћбћбћбћёбћЂбџбћљбћбћбћбћбћбћЂбћЂбћбћџбћјбћбџбћбћёбћЏбџбћбџбћљбћбџбћбћёбћЂбћбџбћбџбћбћбџбћЂбџбћбћбћбћбџбћљбћбџЃбћџбћђбџѓбџ

Bug Report