×
×

ជំនួយម្ចាស់រថយន្ត

តើអ្នកទទួលយករថយន្ដសាជីវកម្មយានយន្ត?

រថយន្តប្រតិបត្តិឬរថយន្តដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចត្រូវបានទទួលយកក្នុងលក្ខខណ្ឌពិសេស។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ចុះឈ្មោះឡានមួយពីក្រុមហ៊ុនសូមផ្ញើរអ៊ីម៉េលមកយើងខ្ញុំតាមអ៊ីម៉ែល support@rentacarclub.com ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសិទ្ធិរបស់អ្នកមុនពេលដែលអ្នកចុះឈ្មោះឡាន។

Bug Report